tiêu chuẩn hưởng chế độ cự tuyển

Chế độ cử tuyển mà học sinh dân tộc thiểu số được hưởng

Đời Sống Giáo dục
Mất:3 phút, 40 giây để đọc

Người dân tộc thiểu số ở vùng cao có điều kiện về mặc xã hội, kinh tế đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít cán bộ, không quá 22 tuổi, sẽ nằm trong diện được hưởng chế độ cử tuyển.
Vừa qua, chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về chế độ cử tuyển để xem xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp. Đối tượng chính là học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, nó có hiệu lực từ 23/1/2021.

tiêu chuẩn hưởng chế độ cự tuyển
Hình: Chế độ cử tuyển mà học sinh dân tộc được hưởng

Theo đó, người được hưởng chế độ cử tuyển thì phải có hộ khẩu thường trú 5 năm liên tục đến thời điểm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn; đạt tiêu chuẩn sơ tuyển đối với ngành nghề có yêu cầu này; có cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi, người trực tiếp nuôi dưỡng họ đang sinh sống tại vùng này; Độ tuổi không quá 22 tuổi tính đến năm tuyển sinh và đủ sức khỏe.

Tiêu chí để nằm trong danh sách cử tuyển

Người được nằm trong danh sách cử tuyển vào đại học phải đáp ứng thêm tiêu chí tốt nghiệp THPT; xếp loại hạnh kiểm thời THPT loại tốt; học lực năm cuối cấp loại khá; học đầy đủ 3 năm cấp 3 và tốt nghiệp THPT tại trường nằm trên địa bàn tuyển sinh hoặc tại trường phổ thông dân tộc nội trú.

tiêu chuẩn hưởng chế độ cự tuyển
Hình: tiêu chuẩn hưởng chế độ cự tuyển

Tiêu chuẩn được cử tuyển vào đại học

Ngoài tiêu chuẩn chung quy định ở trên, người học được cử tuyển vào đại học phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau: Tốt nghiệp trung học phổ thông; xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học trung học phổ thông đạt loại tốt; xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại khá trở lên; có thời gian học đủ 3 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc nội trú.

Tiêu chuẩn được cử tuyển vào cao đẳng

Ngoài tiêu chuẩn chung, người học được cử tuyển vào cao đẳng phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau: Tốt nghiệp trung học phổ thông; xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học trung học phổ thông đạt loại tốt; xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại trung bình trở lên; có thời gian học đủ 3 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc nội trú.

Tiêu chuẩn được cử tuyển vào trung cấp

Ngoài tiêu chuẩn chung; người học được cử tuyển vào trung cấp phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông; xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học cuối đạt loại khá trở lên; xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại trung bình trở lên; có thời gian học đủ 4 năm học và tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc học đủ 3 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc nội trú.

Nghị định nêu rõ người học đạt đủ các tiêu chuẩn tuyển sinh cử tuyển ở trên nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì được ưu tiên trong cử tuyển vào đại học; cao đẳng; trung cấp theo thứ tự: Con liệt sỹ; thương binh; bệnh binh; người có giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh; học tại trường phổ thông dân tộc nội trú; trúng tuyển vào đại học; cao đẳng; trung cấp tại năm xét đi học cử tuyển; đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Trường hợp người học thuộc đối tượng được hưởng nhiều ưu tiên đồng thời thì chỉ được hưởng một ưu tiên cao nhất trong tuyển sinh cử tuyển.

Trích dẫn: Vnexpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *