EVN

Tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt toàn EVN đạt 91,54%

Kinh Tế Thị Trường
Mất:4 phút, 16 giây để đọc

Ngày 04/12/2020 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế số” nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Thanh toán không dùng tiền mặt

Tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện tốt việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Theo EVN, năm 2019 thực hiện theo Nghị quyết của Chính phủ; Tập đoàn đã thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra; thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Đến hết năm 2020, tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt toàn Tập đoàn đạt 91,54%

Ngày sau khi Chính phủ đã quy định về việc cho phép sử dụng hình thức hóa đơn điện tử. EVN là đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai thí điểm. Đến năm 2015, 100% khách hàng trong cả nước của EVN sử dụng hóa đơn điện tử; Tập đoàn cũng là đơn vị đầu tiên hoàn thành việc sử dụng hóa đơn điện tử.

Hội thảo
Hội thảo khoa học quốc gia “Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế số”

Đề án thanh toán không dùng tiền mặt

Thực hiện các Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam; theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tận dụng sự thay đổi quan trọng về cơ chế chính sách; hạ tầng thanh toán của Việt Nam theo định hướng nền kinh tế số trong các năm vừa qua; EVN đã tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng tập trung.

Phương thức triển khai

Trên nền tảng đó, EVN đã đẩy mạnh việc triển khai thanh toán tiền điện qua các Ngân hàng; các Tổ chức trung gian thanh toán thông qua hàng loạt các giải pháp đồng bộ: Thực hiện mở rộng kết nối; hợp tác thu tiền điện với tất cả các Ngân hàng; các Tổ chức trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép; Triển khai cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 và qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

Bên cạnh đó, EVN nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin trong công tác kinh doanh; dịch vụ khách hàng theo hướng số hóa toàn bộ các nghiệp vụ kể cả công tác khảo sát ngoài hiện trường; thiết lập hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh để hỗ trợ khách hàng theo nguyên tắc 3 dễ: dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ giám sát…

Kết quả việc hợp tác

Hiện nay, các Tổng công ty Điện lực thuộc EVN đã hợp tác với trên 30 Ngân hàng; 10 Tổ chức trung gian thanh toán và gần 10 nghìn tổ chức, cá nhân Dịch vụ bán lẻ điện năng để thực hiện việc thu tiền điện trong điều kiện thường xuyên đảm bảo tỷ lệ thu ở mức cao trên 99,7% hàng năm. Số thu tiền điện của Tâp đoàn năm 2019 tương đương ¼ tổng thu ngân sách nhà nước. Tập đoàn gần như không còn thu ngân viên Điện lực.

Các ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán góp phần thu tiền điện của bình quân trên 20,36 triệu khách hàng, chiếm tỷ lệ 74,44% về số hóa đơn và 93,68% về số tiền; các tổ chức, cá nhân dịch vụ bán lẻ điện năng thu bình quân gần 5,85 triệu khách hàng, chiếm tỷ lệ 21,38% về hóa đơn và 4,46% về số tiền.

Trong nhiều năm qua, EVN đã có những bước tiến mạnh mẽ trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại để chăm sóc khách hàng. Thông qua các Trung tâm Chăm sóc khách hàng; EVN không chỉ tiếp nhận các yêu cầu, tư vấn, hỗ trợ khách hàng qua tổng đài điện thoại mà còn đa dạng phương thức phục vụ khách hàng qua website; email; webchat; fanpage; App Chăm sóc khách hàng trên thiết bị di động; chatbot – sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tư vấn, hỗ trợ khách hàng.

Tiếp tục phát triển, ứng dụng công nghệ

Hiện nay, EVN đang tiếp tục tập trung thực hiện Đề án Nghiên cứu; ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn và xây dựng Đề án chuyển đổi số của Tập đoàn.

EVN định hướng tiếp tục lựa chọn; ứng dụng các công nghệ số; công nghệ thông tin và công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi lĩnh vực hoạt động nhằm đưa EVN sớm trở thành doanh nghiệp số và xây dựng một Tập đoàn kinh tế hiện đại, phát triển bền vững, hiệu quả./.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *